Be yourself
Be priceless
< Let's go
Be yourself
Be priceless
< Let's go
Be yourself
Be priceless
< Let's go

We make

.difference the

.De higher. De stronger. De best. De Ayte

Who

are

?we

אנחנו דה אייטה פרסום ייחודי חדורי מטרה. אנו עוסקים בקידום תקשורתי, תודעתי, של מוצר או מותג, ובהעלאת המודעות למוניטין הלקוח ובחשיפתו לרבים. במילה אחת – אנו עוסקים ונושמים – פרסום. אנו עוסקים בתפיסת מרחב איכותי עבור לקוחותינו ומייצרים עמדות פרסום איכותיות וגדולות של שילוט חוצות בנראות מקסימאלית, להן יכולת השפעה חודרת וצריבת תודעה מנצחת.

היתרונות

שלנו

שאפתנים והישגיים.

חדשניים ופורצי-דרך.

קשובים.

מייצרים ערך - הצלחת הלקוח.

מדוע

פרסום

חוצות

פרסום חוצות נחשב לאחד הפרסומים המסורתיים והוותיקים שקיימים. הוא לא נעלם ולא יעלם, ולא בכדי. אם אתם רוצים לשרוד ולהצליח כלכלית, אתם חייבים פרסום בשילוט חוצות. בדיוק כמו ספר טוב או עיתון, שלמרות הקידמה והטכנולוגיה, איתנו פה תמיד, כך שילוט החוצות פה כדי להישאר. שילוט חוצות אינו נערם על השולחן, לא ניתן להחליפו ( כמו החלפת ערוץ בטלוויזיה) או  להשתיקו ( שידור ברדיו) ולא ניתן לסגור בו את חלון הפרסום שקפץ כך פתאום (במרשתת). המסר הוא חד, קצר, ברור -מיידי! חודר.