עסקים בקהילה

עסקים בקהילה.

במקביל לכל פעילותנו, אנו דה אייטה פרסום ייחודי מביאים עמנו מידה נוספת של חשיבות לקידום מסרים שונים לרבות: קיימות; הגנת הסביבה; זכויות לאנשים עם צרכים מיוחדים; ספורט וכל הקשור בכך; אמנות (art ו-skill) וכיוצא בזה.

כי אנחנו בהחלט מאמינים שחברה חזקה (society ו-company) היא חברה מנצחת.